Výtrinka zahrieva 0,65 kW, 2 x GN 1/1
Výtrinka vyhrievaný s neon 0,65 kW, 2 x GN 1/1
Výtrina Heat 120 l
www.gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll